Kỹ thuật trao đổi traffic cho website

Ở Việt nam, việc dùng kỹ thuật traffic exchange để quảng bá web là chưa phổ biến, nhưng trên TG thì việc này khá thường xuyên và rất nhiều các hệ thống traffic exchange ra đời nhằm tăng traffic cho website của mình, nhất là các traffic tương đồng hạng mục. Sau đây là một tài liệu tổng tập mọi kỹ năng và kỹ thuật traffic exchange bao gồm cả thư viện các website là chợ trung gian trao đổi.

Tải tài liệu tại đây >>

Tài liệu này do CLB SEO sưu tầm dành riêng cho thành viên CLB – nghiêm cấm mọi hành vi phát tán nếu chưa có sự đồng ý của CLB SEO Việt nam

Ky-thuat-trao-doi-traffic-cho-website

 

 


Cung cấp dịch vụ Đào tạo seo chuyên nghiệp tại Việt nam và Châu Á