Làm thế nào để áp dụng Viral marketing cho B2B?

Viral marketing (Tiếp thị lan truyền như virus) thường được áp dụng cho các ứng xử  mass media cho thương hiệu lớn với phương pháp B2C (Doanh nghiệp tiếp thị sản phẩm đến người dùng cá nhân). Tuy nhiên với B2B (Cung cấp sản phẩm, dịch vụ từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp) thì có thể áp dụng viral marketing được không? nên áp dụng thế nào?

Theo khảo sát của AC Nielsen thì 90% khách hàng tin vào hình thức dạng PR online (Qua người không quen biết giới thiệu trên mạng)

Sau đây là tài liệu về Marketing insight : Viral marketing case study cho B2B

Ví dụ 1 : Video viral marketing cho sản phẩm của Verisign TM

Tải toàn bộ tài liệu phân tích tại đây >>
B2b_viral_marketing


Cung cấp dịch vụ Đào tạo seo chuyên nghiệp tại Việt nam và Châu Á