Sử dụng các dịch vụ rút gọn Link có tính là back link?

Rất nhiều bạn hỏi : Nếu sử dụng các dịch vụ rút gắn link như Bit.Ly liệu vẫn có tác dụng trong SEO như là back Link thật?

Câu trả lời là : CÓ nếu dịch vụ rút gọn nào dùng 301 redirect và trị giá như  một liên kết bình thường – Và nguyên nhân : Bit.ly sử dụng 301 để chuyển hướng. Tuy nhiên nếu nó xuất hiện trong các trang No follow thì trị giá 301 sẽ bị triệt tiêu như sử dụng liên kết trực tiếp. Sau đây là 1 video của Mattcut nói thêm về dịch vụ rút ngắn link và trị giá Pass Seo value cũng như Mỏ neo từ khóa


Cung cấp dịch vụ Đào tạo seo chuyên nghiệp tại Việt nam và Châu Á