Top 100 mạng xã hội lớn nhất Thế giới 2011

100 Mạng xã hội giúp các bạn tăng chỉ số SMM cho các chiến dịch  SEO. Vinalink Media – Danh bạ website lớn nhất Việt nam xếp hạng Top 100 Mạng xã hội lớn nhất Thế giới đến tháng 9/2011. Vinalink Media còn là chủ sở hữu hệ thống khảo sát trực tuyến lớn nhất Việt nam và cũng là đơn vị vừa đưa ra khảo sát 5000 mẫu về  Mạng xã hội tại Việt nam gây ra tiếng vang lớn vừa qua.

Thứ tự Tên website Danh mục Giá trị cơ bản Comm. Size
1. Facebook Social Networking Strong Profile Rankings 5
2. Twitter Community Promote Link-Worthy Content 5
3. LinkedIn Professional Networking Strong Profile Rankings 5
4. Wikipedia Wikis Strong Profile Rankings 4
6. Digg Social News Strong Profile Rankings 5
7. YouTube Video Strong Profile Rankings 5
8. StumbleUpon Social Tagging Strong Profile Rankings 4
9. Reddit Social News Direct Link Sources 4
10. Yelp Reviews Strong Profile Rankings 5
11. Del.icio.us Social News / Tagging Strong Profile Rankings 4
12. deviantART Self-publishing, Social Networking Direct Link Sources 4
13. Yahoo! Buzz Social News Promote Link-Worthy Content 4
14. Hacker News Social News Promote Link-Worthy Content 3
15. Newsvine Social News Promote Link-Worthy Content 3
16. Technorati Social Tagging Strong Profile Rankings 4
17. Scribd Social Publishing Promote Link-Worthy Content 4
18. Techmeme Blog Aggregation Promote Link-Worthy Content 2
19. SlideShare Presentation Sharing Strong Profile Rankings 4
20. Kaboodle Community Promote Link-Worthy Content 4
21. Epinions Consumer Reviews Strong Profile Rankings 4
22. Care2 Philanthropy Direct Link Sources 4
23. Fark Community Promote Link-Worthy Content 4
24. Adobe Showcase Editorially Chosen Content Promote Link-Worthy Content 5
25. IMDb Pro Community Strong Profile Rankings 5
26. Squidoo Community Direct Link Sources 4
27. EzineArticles News Aggregator Direct Link Sources 5
28. Blogger Blogging Software / Host Direct Link Sources 5
29. Amazon Retail Strong Profile Rankings 5
30. Barnes and Noble Community Strong Profile Rankings 4
31. Last.fm Music Strong Profile Rankings 4
32. AskMen Editorially Chosen Content Promote Link-Worthy Content 4
33. WordPress Blogging Software / Host Direct Link Sources 4
34. Get Satisfaction Community Direct Link Sources 4
35. Multiply Community Strong Profile Rankings 4
36. Tumblr Blogging Software / Host Direct Link Sources 4
37. Fanpop Fan Site Promote Link-Worthy Content 4
38. Flickr Photo Sharing Strong Profile Rankings 5
39. [adult swim] Fan Site Direct Link Sources 3
40. ShowHype Social News Direct Link Sources 3
41. TreeHugger Social News Direct Link Sources 3
42. Slashdot News Aggregator Promote Link-Worthy Content 3
43. Xanga Social Networking and Blogging Direct Link Sources 3
44. CouchSurfing Social Networking Direct Link Sources 3
45. Propeller Social News Promote Link-Worthy Content 3
46. Ballhype Social News Direct Link Sources 3
47. Jumptags Social News Promote Link-Worthy Content 3
48. Mixx Social News Direct Link Sources 2
49. Stylehive Social Tagging Strong Profile Rankings 2
50. MotoSport Community Direct Link Sources 2
51. MyBlogLog Social Networking Strong Profile Rankings 2
52. Sphinn Social News Direct Link Sources 2
53. Diigo Social News / Bookmarking Direct Link Sources 2
54. Curiobot Shopping Promote Link-Worthy Content 1
55. TripIt Community Direct Link Sources 2
56. InternetMosaic Content Submission Promote Link-Worthy Content 2
57. BuzzFlash Social News Direct Link Sources 2
58. Faves Social News / Bookmarking Promote Link-Worthy Content 2
59. Mister Wong Social Bookmarking Promote Link-Worthy Content 2
60. IndianPad Social News Direct Link Sources 2
61. Folkd Social News Promote Link-Worthy Content 1
62. DriverSide Social Networking Direct Link Sources 1
63. Simpy Social News Promote Link-Worthy Content 1
64. Tribe.net Community Strong Profile Rankings 1
65. Small Business Brief News Direct Link Sources 1
66. Spotback Bookmarking Direct Link Sources 1
67. ShoutWire Social News Promote Link-Worthy Content 1
68. BibSonomy Social Bookmarking Promote Link-Worthy Content 1
69. Searchles Social Bookmarking Direct Link Sources 1
70. A1 Webmarks Social Bookmarking Direct Link Sources 1
71. SocialPicks Community Direct Link Sources 1
72. CSS Beauty Editorially Chosen Content Promote Link-Worthy Content 1
73. ChipIn Philanthropy Direct Link Sources 1
74. My Link Vault Link Directory Direct Link Sources 1
75. Menéame Social News Promote Link-Worthy Content 1
76. Linkinn Social News Promote Link-Worthy Content 1
77. Social Media Club Community Direct Link Sources 1
78. Plurk Social Networking Strong Profile Rankings 2
79. Magnify Video Promote Link-Worthy Content 1
80. NowPublic Social News Promote Link-Worthy Content 4
81. CSS Vault Editorially Chosen Content Promote Link-Worthy Content 1
82. Socialogs Social News Direct Link Sources 1
83. DotNetKicks Social News Promote Link-Worthy Content 1
84. Tweako Social News / Bookmarking Direct Link Sources 1
85. Blogsome Blogging Software / Host Direct Link Sources 1
86. coRank Social News Promote Link-Worthy Content 1
87. Jaiku Bookmarking Promote Link-Worthy Content 1
88. Value Investing News News Direct Link Sources 1
89. Connectedy Social Bookmarking Promote Link-Worthy Content 1
90. Blogs4god Social News Direct Link Sources 1
91. RealEstateVoices News Direct Link Sources 1
92. DNHour Social News Promote Link-Worthy Content 1
93. Pixel Groovy Social Directory Direct Link Sources 1
94. Zlitt Social Bookmarking Direct Link Sources 1
95. Yahoo! Picks News Promote Link-Worthy Content 1
96. memFrag Bookmarking Direct Link Sources 1
97. ScoreGuru Social News Direct Link Sources 1
98. Dfinitive Directory / Bookmarking Direct Link Sources 1
99. 23 Photo sharing Direct Link Sources 1
100. CoMagz Social News Promote Link-Worthy Content 1
Xếp hạng Top 100 Social media network năm 2011 – Vinalink Media JSC – www.khaosatthitruong.vnwww.vietnamsurvey.comwww.vinalink.comwww.smm.vn


Cung cấp dịch vụ Đào tạo seo chuyên nghiệp tại Việt nam và Châu Á