Google Search Quality Rating Guidelines bị lộ

Bộ tài liệu “Google Search Quality Rating Guidelines” tuyệt mật của Google dày 125 trang (“Proprietary and confidential – copyright 2011” Phiên bản 3.18 đề tháng 3/2011) chỉ dẫn về Website Quality như Content Spamming, Content relevent… đã bị tiết lộ ngày 13/10/2011 vừa qua bởi Potpiegirl làm cho cộng đồng SEO xôn xao. Rất nhiều bản PDF đã phân tán khắp nơi trên Mạng cho các cư dân webmaster download về. Một số trang chính thống về SEO như Search Engine Land cũng nói về vấn đề này, Tuy nhiên đến hôm nay khá nhiều bản Download PDF đã được google xử và yêu cầu gỡ bỏ để tránh phân tán thêm nữa. Google sẽ search liên tục để tìm xem những ai còn upload lên mạng và sẽ yêu cầu họ gỡ bỏ ngay lập tức. Tuy nhiên không thể tránh việc phát tán ngày càng mạnh mẽ của bộ tài liệu này

 


Cung cấp dịch vụ Đào tạo seo chuyên nghiệp tại Việt nam và Châu Á