Google + Brand page phát triển mạnh

  • Nếu doanh nghiệp của bạn đã được do dự về việc tạo ra một trang Googlebrand +, có lẽ năm nay bạn nên làm ngay kẻo muộn.
  • Theo một nghiên cứu gần đây BrightEdge SocialShare, ngày nhìn thấy sự gia tăng trong Google + thông qua từ 100 thương hiệu hàng đầu, cũng như sự gia tăng lớn trong người hâm mộ trong Cirle của Google + các trang brandpage
  • Hiện nay, 77% trong số 100 thương hiệu hàng đầu hiện nay có các trang Google +. Đây là một số lượng lớn, đặc biệt là kể từ khi nhiều brand thuộc Fortune 500 mà không có tài khoản Twitter hay Facebook nhưng lại làm GB+

 

  • Brandpage đã tăng 50% người trong Circle trong số 100 thương hiệu hàng đầu trong tháng qua. Ví dụ, Starbucks gần như tăng gấp bốn lần những người theo , trong khi H & M và Pepsi hơn 20.000 người trong network của họ.
  • Việc có brandpage sẽ gia tăng sự nhận diện search brand của cộng đồng  Fan trong circle của G+


Cung cấp dịch vụ Đào tạo seo chuyên nghiệp tại Việt nam và Châu Á