Những Highlights về Seo tháng 2/2012

Tháng 2/2012 có một số sự kiện về SEO sau : 1. Google thay đổi 40 thuật toán trong tháng 2 và ảnh hưởng lớn nhất liên quan đến vai trò back link, spam link và panda phiên bản mới, 2. freshness content được Google rater review bằng tay cho từng trường hợp, 3. Sự dịch chuyển tỷ lệ SEO/SMO: Có sự chuyển mạnh từ SEO sang Social Media Optimization (SMO), Khách hàng dịch chuyển từ dịch vụ seo sang dịch vụ Social media trong đầu năm 2012. 4. Google friends Connect chính thức khai tử cho những user mà không phải là dân blogger, 5. Google công bố số nhân viên hiện tại là trên 30.000 người và doanh thu gần 35 tỷ USD. 6. Google sẽ bị truy thu thuế nhà thầu tại Việt nam thông qua các Đại lý chính thức do hiểu sai về hiệp ước tránh đánh thuế hai lần giữa VN và Irland.

Tuấn Hà


Cung cấp dịch vụ Đào tạo seo chuyên nghiệp tại Việt nam và Châu Á