Copywriting là gì? hay Copywriter là ai?

Copywriting là : 

 • Kỹ năng trình bày sáng tạo cho nội dung vượt trội so với đối thủ và phù hợp với từng loại hình media để lôi cuốn khách hàng mục tiêu và nhằm truyền đạt dễ dàng thông điệp của chiến dịch hay làm lay động hành động của đối tượng đọc/ xem nội dung.

Copywriter là ai? : Là nghề viết nội dung, quảng cáo cho các chiến dịch truyền thông – theo đúng tiêu chí Copywriting như ở trên đã định nghĩa

Các tiêu chú về Content Copywriting cho bài viết

 1. Thị trường mục tiêu / Âm giọng / Heatmap
 2. Khách hàng mục tiêu
 3. USP/ Thông điệp chính
 4. Đặc điểm / Ngữ cảnh
 5. Lợi ích sản phẩm đem lại
 6. Tiêu đề và giật TIT – chuẩn SEO và chuẩn USP (Mới, Được, mất, Sướng)
 7. Sapo và chuẩn SEO
 8. Mật độ từ khóa trong content
 9. Imaginative bay bổng trong hành văn
 10. Minh họa và media
 11. Ngắt đoạn và đề mục phụ
 12. Icons , Bullets
 13. In đậm và nghiêng
 14. Highlights và nhấn nhả
 15. Quote, nguồn và Liên kết
 16. Công thức copywriting
 17. Ngòi nổ
 18. Thủ Pháp hành văn
 19. Brand connection
 20. CTA
 21. Màu sắc
 22. Điều hướng kết luận
 23. Tác giả

Bạn muốn học ba cái này thì xem thông tin tại 2 dự án

 1. Học 3C – content marketing chuyên sâu :
 2. Học thực hành Copywriting làm ngay
 3. Xem học phí chính quy >>


Cung cấp dịch vụ Đào tạo seo chuyên nghiệp tại Việt nam và Châu Á