Latest Search engine watch News

Google đã xử lý được vấn đề Iframe

NGày trước IFRAME luôn là trở ngại lớn với GG, các nội dung hay link trên Iframe không được pass value nhưng ...

Google + Brand page phát triển mạnh

Nếu doanh nghiệp của bạn đã được do dự về việc tạo ra một trang Googlebrand +, có lẽ năm nay bạn nên ...

Hôm nay Yahoo site explorer chính thức khai tử

Hôm nay là ngày khai tử chương trình khám phá Link back tuyệt vời nhất từ trước đến nay.Vậy các tools seo ...

Google Search Quality Rating Guidelines bị lộ

Bộ tài liệu “Google Search Quality Rating Guidelines” tuyệt mật của Google dày 125 trang (“Proprietary ...

Google SSL ảnh hưởng đến SEO

Vừa qua Google áp dụng SSL cho search engine (vào tháng 10 vừa qua) khi ta đăng nhập vào Google account. Hiện tại ...

Google ra 2 thẻ mới để xác định Duplication content

Google công bố ra 2 thẻ mới giúp các Báo điện tử, doanh nghiệp xuất bản web nội dung độc quyền muốn được  ...

Google sẽ coi subdomain là liên kết nội bộ

Google vừa công bố một thay đổi quan trọng trong Google Webmaster Tools (GWT) về việc phân loại tên miền phụ ...