Latest Seo news News

Google Search Quality Rating Guidelines bị lộ

Bộ tài liệu “Google Search Quality Rating Guidelines” tuyệt mật của Google dày 125 trang (“Proprietary ...

Google SSL ảnh hưởng đến SEO

Vừa qua Google áp dụng SSL cho search engine (vào tháng 10 vừa qua) khi ta đăng nhập vào Google account. Hiện tại ...

Google ra 2 thẻ mới để xác định Duplication content

Google công bố ra 2 thẻ mới giúp các Báo điện tử, doanh nghiệp xuất bản web nội dung độc quyền muốn được  ...

Standout Tag – Tag cho Featured Content

Dành cho SEO báo điện tử vì thẻ này sẽ giúp Google News xác định vị trí nội dung nổi bật của 1 Báo, có ...

Google sẽ coi subdomain là liên kết nội bộ

Google vừa công bố một thay đổi quan trọng trong Google Webmaster Tools (GWT) về việc phân loại tên miền phụ ...

Sinh hoạt chuyên đề tháng 9 : Social Media Marketing

Nối tiếp chuyên đề tháng 8 thành công rực rỡ, ngày 30/09/2011 tại văn phòng CLB SEO Việt nam sẽ diễn ra buổi ...

Sinh hoạt chuyên đề Seo tháng 8 : Google Panda

Tài liệu sinh hoạt chuyên đề SEO tháng 8 bao gồm Slide đầy đủ về Google Panda và 1 slide về những thay đổi ...