Latest Seo tips News

Công cụ check Duplicate content tốt nhất

Xin giới thiệu Top 10 công cụ Check dup content Tốt nhất Thế giới Copyscape More Information on Copyscape

Đánh giá trị giá của liên kết (Links)

Làm thế nào để xác định trị giá của liên kết? Có thể dùng Tool để đánh giá các liên kết đã đặt, ...

Google ra 2 thẻ mới để xác định Duplication content

Google công bố ra 2 thẻ mới giúp các Báo điện tử, doanh nghiệp xuất bản web nội dung độc quyền muốn được  ...

Standout Tag – Tag cho Featured Content

Dành cho SEO báo điện tử vì thẻ này sẽ giúp Google News xác định vị trí nội dung nổi bật của 1 Báo, có ...

Author Tag và mối liên quan đến Google Profile

Mới đây Matt Cutts – Kỹ sư chống spam của Google tiết lộ vai trò của thẻ Author Tag, G+, Google profile có ...

Sinh hoạt chuyên đề Seo tháng 8 : Google Panda

Tài liệu sinh hoạt chuyên đề SEO tháng 8 bao gồm Slide đầy đủ về Google Panda và 1 slide về những thay đổi ...

Chiến lược tối ưu hóa nội dung cho Seo

Chiến lược tối ưu hóa nội dung cho Seo là một phần vô cùng quan trọng trong quá trình làm Seo.  Mọi người ...