Latest Web promotion News

Kỹ xảo PR / link bait siêu hạng

Link baiting, PR gần giống nhau là thực hiện các nội dung độc đáo sau đó hãy tự để bên thứ 3 họ nói, viết ...

10 cách phát triển chiến lược nội dung cho web

Ai cũng biết vừa qua Google xử lý các trang Content Farm, Vậy làm thế nào để tránh? chỉ có cách là thay đổi ...

Các kỹ thuật tạo back link từ site .Edu và Gov

Như các bạn đã biết, nếu website của ta được các site Chính Phủ hay Trường học (đuôi tên miền .Edu và ...

Travel Blog comment traffic and back link builder

Phương pháp xây dựng link từ các comment của Blog khá thịnh hành hiện nay, thậm chí các spammer trên Thế giới ...

Tạo back link bằng Microblogging

Trong các phương pháp tạo back link thì phương pháp sử dụng do follow Micro blogging site cũng khá hiệu quả, Vietseo.vn ...